Műszaki lexikon: Elektronikus stabilizálóprogram (ESP)

Elektronikus stabilizálóprogram (ESP)

Szimbolikus fotó

Az elektronikus stabilizálóprogram felismeri a kritikus helyzeteket, például a kisodródás veszélyét, és célirányosan megelőzi az autó kitörését. Annak érdekében, hagy az elektronikus stabilizálóprogram reagálni tudjon a kritikus vezetési helyzetekre, a rendszert folyamatosan adatokkal kell ellátni, például arra vonatkozóan, hogy a vezető merre kormányoz, és az autó melyik irányba tart. Az első kérdésre a kormányzási szög érzékelő és a kerekeknél található ABS szenzorok adnak választ. A vezérlőegység ezekből az információkból kiszámítja a tervezett kormányzási irányt és az autótól elvárt viselkedést. Ugyancsak kulcsfontosságú adatot jelent az oldalra való kitérés mértéke és az autó keresztgyorsulása. Ezeknek az információknak a segítségével a vezérlőegység kiszámítja az autó tényleges helyzetét. Az elektronikus stabilizálóprogram megakadályozza, hogy az autó a kanyarban való haladás során a túlságosan nagy sebesség, az útfelület váratlan megváltozása (víz, jég, szennyeződés) vagy egy hirtelen szükségessé váló manőver („jávorszarvasteszt”) miatt instabillá váljon. Ebből a szempontból nem játszik szerepet, hogy az instabilitás alulkormányozottságban (a kormányozott kerekek a kanyar külső íve felé csúsznak) vagy túlkormányozottságban (az autó hátsó részének kifarolása) nyilvánul-e meg. Az elektronikus stabilizálóprogram számítógépes egysége a szenzoroktól érkező adatok alapján megállapítja az autó instabilitásának jellegét, és a fékrendszerbe vagy a motormenedzsmentbe való beavatkozás útján szabályozza a korrigálást szolgáló lépéseket. Az autó alulkormányozottsága esetén, az elektronikus stabilizálóprogram fékezi a kanyar belső ívén haladó hátsó kereket. Ezzel egyidőben, az autó teljes stabilizálódásáig csökkenti a motorteljesítményt. Az elektronikus stabilizálóprogram túlkormányozottság esetén célzottan fékezi a kanyar külső ívén haladó első kereket, emellett a motor és a váltó vezérlésébe is beavatkozik. Az egyre gyarapodó tapasztalatok és a sokkal érzékenyebbé váló szenzorok lehetővé teszik ennek a komplex vezérlőrendszernek a folytonos továbbfejlesztését.

Megjegyzés: Az elektronikus stabilizálóprogram nem képes áthágni a fizika törvényei által szabott határokat. Ha a vezető az általuk kínált lehetőségekhez képest túl nagy feladat elé állítja a futóművet és az elektronikus stabilizálóprogramot, még az ESP sem lesz képes a balesetet megakadályozni.